Akadémia revízneho lekárstva 2012 

Mudr. Jaroslav Rozenberg
pdf-icon-16x16 Indikácie MEL a príprava pacienta pred zaradením do DaT liečby

MUDr.Jíán Boldizsár
pdf-icon-16x16 Cievne prístupy

MUDr. Jan Boldizsar
pdf-icon-16x16 Druhy MEL

MUDr. Peter Mizla
pdf-icon-16x16 Plazmaferéza

MUDr. Martin Šváč,PhD.
pdf-icon-16x16 Peritoneálna dialýza

Doc. MUDr.Martin Demeš.PhD.
pdf-icon-16x16 Výživa pacientov s CKD

MUDr. A.Palúch
pdf-icon-16x16 Niektoré ukazovatele dialýzy

MUDr.D.Haščíková,MUDr. I.Schererova
pdf-icon-16x16 Príbuzenské transplantácie obličiek

MUDr.Ján Boldizsár
pdf-icon-16x16 Poruchy kostnéhho metabolizmu

MUDr.Jaroslav Rozenberg PhD.
pdf-icon-16x16 Renálna anémia

MUDr. Dušan Michalko
pdf-icon-16x16 Algorytmus laboratórnych vyštrení pacoientov s CKD

MUDr. Jaroslav Rosenberger,PhD
pdf-icon-16x16 Monitorovanie kvality života

MUDr. Eva Lacková
pdf-icon-16x16 Dialýza a transplantácia

 

pdf-icon-16x16 PROGRAM Akadémia revízneho lekárstva Dialýzy I.turnus

pdf-icon-16x16 PROGRAM Akadémia revízneho lekárstva Dialýzy II.turnus